Kényszerbetegség

Elmélet, kutatás, terápia

Dr. Harsányi András, Csigó Katalin, Demeter Gyula

A kényszerbetegségről szóló összefoglaló kézikönyv több év klinikai gyakorlatának és kutatómunkájának tapasztalatait összegzi. A kényszerbetegség a pszichiátriai/pszichológiai szakmai közéletben kevéssé ismert terület, világszerte is csak néhány kutatócsoport foglalkozik vele, szemben a jobban kutatott és publikált depresszióval, vagy szkizofréniával. A betegség pszichológiai aspektusai iránti érdeklődésünk pszichoterápiás képzettségünknek megfelelően adott volt. A kognitív idegtudományok és a neuropszichológiai vizsgálatok szerepe és jelentősége a PhD kutatómunkánk során rajzolódott ki. A kényszerbetegség neurokognitív vetületeinek a kutatásában Dr. Racsmány Mihály volt a mentorunk, aki a tudományos kutatással kapcsolatos kritikai szemléletre és maximális igényességre sarkallt bennünket, és kutatási eredményeink publikálását nagyban ösztönözte. Ugyanakkor betegeink nélkül, mindezen erőfeszítéseink sehova sem vezethettek volna.
A kutatásokban nyújtott segítségük, a több órás neuropszichológiai vizsgálatokban való részvételük, a pszichoterápiás ülések közös munkája nélkül ez a könyv nem születhetett volna meg. Külön köszönjük azon betegeink együttműködését, akik hozzájárultak a velük való munka egy-egy esetrészletének közléséhez. Anonimitásukat tiszteletben tartottuk, az esetrészletekből pácienseink nem felismerhetőek.
Könyvünkben azon témákat érintjük – a betegség etiológiája, diagnosztikája, terápiás lehetőségei –, melyek a gyakorló klinikusok, pszichiáterek, pszichológusok napi praxisában relevánsak lehetnek. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a könyv egyes fejezetei a laikus olvasók, vagy akár a kényszerbetegek számára is útmutatóul szolgálhatnak. A könyv egyes speciális témáinak – genetika, gyermekkori kényszerbetegség, idegsebészet, kognitív viselkedésterápia – megírására külső szerzőket, a téma specialistáit kértük fel, munkájukat ezúton is külön köszönjük. Könyvünk nem teljes, a kényszerbetegség kapcsán számos érdekes témát nem tárgyaltunk, törekedni fogunk ezeket jövőbeni vizsgálataink kutatási tárgyává tenni, feldolgozni.

Oldalszám: 280
Kiadás éve: 2010
ISBN: 978-963-9771-41-3
Bolti ár:
3700Ft

Megrendelés Kényszerbetegség Könyv @ HUF 3,255.00

A bejegyzéshez nem fűzhetőek hozzászólások.